Uzgoj krompira je važna poljoprivredna delatnost koja ima značajan uticaj na prehrambenu sigurnost i ekonomiju. Kroz istoriju, poljoprivrednici su primenjivali inovativne tehnike i tehnologije kako bi poboljšali prinos i kvalitet krompira.

Mehanizacija 

Jedna od kljućnih inovacija u sadnji krompira, koja je pomogla  i pospešila rad u polju ljudima je pojava sadilica krompira. Sadilice krompira su alati koji se koriste za brzo i efikasno sađenje krompira. Tradicionalno, krompir se sadio ručno, što je bilo vremenski zahtevno i fizički naporno. Uvođenjem sadilica krompira, poljoprivrednici su značajno povećali produktivnost i smanjili radnu snagu potrebnu za sadnju. Ove inovativne sadilice omogućavaju precizno postavljanje krompira u redove sa jednakim razmacima, što pomaže u ravnomernom rastu biljaka i optimalnom iskorišćavanju zemljišta. Pored sadilica, robotika i upotreba mašina zaměnila je rad člověka i kada se radi o prskanju krompira. Prskalicama se obradjuju velike poljoprivredne površine i na taj način se brže, delotvornije utiče na uklanjanje korova ili zastitu krompira. Prskalice nošene se i dalje koriste i kače na traktor za  obradu ne tako velikih površina zemlje. Na manjim porvršinama se i dalje koriste ručne prskalice. Ovo su najosnovnije prskalice koje se koriste za manje površine ili za ciljano prskanje biljaka. Ručne prskalice obično imaju ručnu pumpu kojom se stvara pritisak za raspršivanje tečnosti na biljkama.

Druge inovacije u uzgoju krompira

Pored automatizacije i robotike postoje i druge inovacije koje su unapredile uzgoj krompira. Evo nekoliko primera: 

  • Razvoj novih sorti krompira koje su otporne na bolesti, štetočine ili suše omogućava poljoprivrednicima da ostvare veći prinos uz manje gubitaka. Ove sorte se mogu prilagoditi lokalnim klimatskim uslovima i smanjiti potrebu za primjenom pesticida.
  • Maksimalno iskorištavanje prostora vertikalnim sistemom uzgoja. Vertikalni sistem uzgoja može se primeniti u urbanoj poljoprivredi, gde je prostor ograničen, kao i u konvencionalnom poljoprivrednom okruženju.
  • Upotreba senzora i pametnih tehnologija: Senzori mogu pratiti i analizirati različite parametre rasta biljaka, kao što su vlažnost tla, temperatura i nivo hranjivih materija. Ovi podaci se mogu koristiti za prilagođavanje navodnjavanja i ishrane biljaka, optimizirajući uslove uzgoja krompira.
  • Precizno navodnjavanje: Korišćenje tehnologija za precizno navodnjavanje omogućava poljoprivrednicima da isporuče tačnu količinu vode na pravom mestu i u pravo vreme. Ovo smanjuje gubitak vode usled isparavanja i smanjuje potrebu za vodom, čime se štede resursi i smanjuje uticaj na okolinu.

Uzgoj krompira će se neminovno suočiti sa budućim izazovima, kao što su klimatske promene, promene u potrošačkim preferencama i potreba za održivim pristupima poljoprivredi. Inovacija će biti ključna za suočavanje sa tim izazovima i dalje poboljšanje uzgoja krompira. Već postoje istraživanja koja se fokusiraju na razvoj sorti krompira otpornih na sušu, štetočine i bolesti. Takođe se istražuju alternativne metode prskanja, poput primene bioloških sredstava za kontrolu štetočina i korova.

By stijak