Prilikom transporta hidrauličnih creva obratite pažnju na nekoliko tačaka:

U procesu utovara i istovara, za lakše pražnjenje, ne dolazi do sudara i trenja, kako bi se sprečilo oštećenje spoljašnjeg lepljivog sloja

Pošiljka treba da bude uredno postavljena, stepen savijanja ne bi trebalo da prelazi crevo koje može da izdrži opseg, u suprotnom će doći do pojave sniženja, što utiče na upotrebu. Crevo je manje sposobno da gomila teške predmete kako bi se izbeglo gnječenje creva. Manja creva se transportuju na paletama gde se streč folija koristi za zaštitu.

Strogo je zabranjeno mešati creva sa kiselinama, alkalijama, uljnim organskim rastvaračima, zapaljivim i eksplozivnim predmetima; telo cevi ne može dodirnuti izvor toplote i oštre predmete, kao što su: sečiva, oštro kamenje, nameštaj itd.

Za creva koja zahtevaju ravan transport, ne može doći do savijanja, a ako dužina prelazi opseg odeljka, primenjuje se nosač nosača kako bi se sprečilo trljanje creva o tlo.

Prilikom rukovanja crevima, nemojte vući po volji, što može dovesti do habanja creva. Za veća creva, opremu za dizanje treba koristiti za rukovanje kako bi se sprečila slučajna oštećenja.

By stijak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *