Političko stanje koje podrazumeva načela da svi članovi društva smatraju jednako podređenim javno obznanjenim pravnim normama i procesima. U mnogim zemljama pa tako i u našoj takvo političko stanje ne postoji, postoji velika nejadnakost ljudi pred zakonom.

Vladavina prava se ostvaruje izborima, ali slobodnim i neposrednim izborima, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću..

Elementi vladavine prava su materijalna ograničenja vlasti, odgovarajuća svojstva zakona, institucionalna i procesna jemstva slobode gde prevashodno pripada nezavisnost sudstva i zabrana donošenja retroaktivnih zakona.

Vladavina prava ima više pravaca. Liberalno-demokratsko shvatanje, formalno-legalističko shvatanje i treće shvatanje.

By stijak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *