Tokovi u životu su vrlo neizvesni, ne mogu se predvideti i unapred isplanirati. Zbog određenog rizika od smrtnog ishoda, povrede i nezgode, bolesti, kao i nemogućnosti finansiranja porodice u budućnosti jer su i poslovi nepouzdani u današnjem vremenu, životno osiguranje može biti korisna garancija za obezbeđenu sopstvenu i budućnost porodice. 

Kada se potencijalni korisnici odlučuju za životno osiguranje kao uslugu koju pružaju renomirane kompanije u ovoj oblasti, dostupan im je izbor između sigurnosti u slučaju smrtnog ishoda ili nesreće, dok je druga mogućnost suprotna – štednja uz zaradu za doživljeni broj godina. I jedan i drugi tip usluge osiguravajućih kompanija pruža niz benefita značajnih za bezbrižnu i olakšanu budućnost svih generacija.

Sigurnost i olakišice uz životno osiguranje za pojedince i porodice

Životno osiguranje pruža čitav spektar prednosti korisnicima, odnosno osiguranicima, kao i njihovim porodicama. U zavisnosti od odabrane vrste usluga, može se obezbediti „riziko“ životno osiguranje, koje podrazumeva isplatu dogovorene sume članovima porodice u slučaju smrti osiguranika. Dodatno, danas postoji mogućnost osiguranja u slučaju nezgode i povrede, nesreće i bolesti uz „riziko“ životno osiguranje. To daje sigurnost članovima porodice i pruža finansijske olakšice u slučaju iznenadnih i nesrećnih okolnosti. 

Sa druges trane, životno osiguranje u obliku štednje, omogućava dobijanje osigurane sume uvećane za pripisanu i predviđenu dobit u slučaju doživljenja određenog broja godina. Novac se može iskoristiti za investiranje u biznis, studiranje, kao poklon deci i drugim članovima porodice i jednostavno prava je štednja za buduće generacije. Kombinacija „riziko“ i „štedno“ životno osiguranje često se ugovara i rezultira dobijanjem polise za mešoviti tip usluga, kao maksimum korisnosti u svim okolnostima i situacijama. Sve navedeno, pokazuje da životno osiguranje u svakoj varijanti daje veliki broj benefita ne samo osiguranicima, već i članovima njihove porodice. 

Finansijske uštede, dobit i bonusi uz životno osiguranje

Sve vrste usluga osiguravajućih kompanija osmišljene su tako da efikasno pokrivaju brojne rizike, uz uplatu definisane premije jednokratno ili u ratama. Životno osiguranje takođe podrazumeva izdvajanje novčanih sredstava u sadašnjosti, ali i dobijanje benefita u budućnosti. U zavisnosti od starosti osiguranika, zdravstvenog stanja, finansijskih mogućnosti i drugih svojstava, definiše se nivo osigurane sume, premije, broja godina trajanja ugovornih prava i obaveza, kao i dobit koja se isplaćuje.  

Za dugoročne saradnike obezbeđuju se i raznovrsni popusti, specijalne pogodnosti, akcijske cene i bonusi za još veće uštede. To znači da životno osiguranje u obliku štednje predstavlja spoj izdvajanja novca u sadašnjosti, radi dobijanja uvećanog iznosa u budućnosti. Na taj način, omogućava se planiranje investiranja u novi biznis, školovanja dece, kupovine nekretnine i mnogo drugih opcija koje je bez dodatnih izvora sredstava teško obezbediti. Životno osiguranje u mešovitoj varijanti daje spoj sigurnosti u slučaju nesrećnih okolnosti, kao i brojne šanse za ulaganje novca kada se osiguranik odluči i za uslugu štednje.

Mnogo je benefita koje, dugoročno posmatrano, pruža životno osiguranje, za sve osiguranike i finansijske mogućnosti klijenata. Kombinujući „riziko“ i „štedno“ pokriće rizika, životno osiguranje predstavlja efikasan i potpun način podizanja stepena sigurnosti, pouzdanosti i finansijske stabilnosti na viši nivo, što je posebno značajno za članove porodice i buduće generacije.

By stijak